Gliceria Marella de Villavicencio –General Emilio Aguinaldo proclaimed Doña Gliceria Marella de Villavicencio “godmother of thegliceria revolutionary forces” during the proclamation of the Philippine Independence on June 12, 1898. Her passion in supporting the revolution against the Spaniards and later the Americans, was inflamed by the death of her husband, Don Eulalio Villavicencio in February, 1898. He was incarcerated by the Spaniards, along with Pablo Ocampo and Dr. Ariston Bautista for supporting the Katipunan and the revolutionary movement. Of the material aid she extended to the insurrectos, the most notable was the SS Bulusan, a ship which was used in transporting Filipino soldiers, armaments, ammunition, and food supplies for the maintenance of the revolutionary forces. It was the first warship made available to the revolutionaries. Aling Eriang, as she was affectionately called, was born in Taal on May 13, 1852 and died on September 25, 1928. She had six (6) children.

Si Doña Gliceria Marella Villavicencio ay itinuring na “Ninang ng mga Rebolusyonaryo” ni Heneral Emilio Aguinaldo sa proclamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12,1898. Ang kaniyang pagsusuporta sa robulusyon laban sa mga Kastila at sa kapanahunan, sa mga Amerikano, ay higit pang naging mapusok dahil sa pagkamatay ng kaniyang asawa na si Don Eulalio Villavicencio noong Pebrero, 1898. Si Eulalio ay ikinulong ng mga Kastila kasama si Pablo Ocampo at si Dr. Ariston Bautista dahil sa pagsuporta nila sa Katipunan. Maraming salapi ang naibigay ni Eulalio at Gliceria sa insurrectos, ngunit higit sa lahat, ang barkong SS Bulusan ay ang pinakamalaking tulong nila sa himagsikan. Ito ang naging sasakyan upang ihatid ang mga sangkap sa panlaban, pagkain at gamit sa mga rebulusyunaryo. Si Aling Eriang, kung siya’y tawagin,ay napanganak sa Taal noong Mayo 13,1852 at namatay noong Setyembre 25, 1928. Nagkaroon sila ni Eulalio ng anim na anak.

 

OTHER NOTABLE TAALEŃOS